کمون مطالب هر شماره   تاریخ انتشار
 کمون شماره ۳۴  شکست مفتضحانه رژیم از مقاومت و مبارزه گسترش یابنده زنان - "کاهش مالیات حقوق گمرکی کالاهای اساسی" به چه معناست؟ -فقر موقت ، فقر نهادینه شده - گروه هماهنگی برای تبادل تجربیات کارگران بین‌المللی معدن - اول ماه مه ۲۰۲۴ طبقه کارگر و مبارزه با فاشیسم - نامه رسول بداقی معلم زندانی از زندان اوین برای توماج صالحی -تحریف تروتسکیستی رویدادهای تاریخی - شعر: نای آزادی کند چون نی نوای انقلاب  26.02.1403
  کمون شماره ۳۴ تفرقه و پراکندگی دیگر بس است! روی به وحدت آوریم! - امکان ساختمان سوسیالیسم در ایران – آری؟ یا نه؟ - درباره نقدی از رفقای کارگر - کودکان در ایران - ملت فلسطین سرزمین مستقل خود را به دست خواهد آورد - تحریف تروتسکیستی رویدادهای تاریخی - شعر: در دوردست    27.01.1403
 کمون شماره ۳۳ هشت مارس ۲۰۲۴ - شرایط مرگبار کارگران معدن - نقدینگی در اقتصاد ایران - توهم نسبت به بورژوازی فرو می‌ریزد - مضحکه "انتخابات" رژم سرمایه‌داری ایران مفتضحانه شکست خورد - تحریف تروتسکیستی رویدادهای تاریخی - شعر: بیشتر از مرگ بترسیم  25.12.1402
 کمون شماره ۳۲ شرایط مرگبار طبقه کارگر ایران - انتخابات ۱۴۰۲ و انزوای بیشتر رژیم فاشیستی ایران - اعدام و تأثیر مخرب آ» در جامعه - علل قدرتگیری راست‌ها در آلمان - تحریف تروتسکیستی رویدادهای تاریخی - شعر شب ندارد سرخواب  26.11.1402
 کمون شماره ۳۱  مهمترین عامل خودکشی یا ادامه مبارزه در طبقه کارگر چیست؟ - اسرائیل قتل عام تمام مردم غزه را در پیش گرفته است - انفجار مرگبار کرمان و دستان خونین جمهوری اسلامی - تخریب محیط زیست ایران یعنی تخریب بنیان‌های اساسی زندگی مردم - کودک همسری، تجاوز به تمام ابعاد جامعه - تحریف تروتسکیستی رویدادهای تاریخی - شعر می‌توانستم شاعری باشم    25.10.1402
 کمون شماره ۳۰ حلقوم حزب کمونیست ایران در چنگال تروتسکیسم - روند تهاجم اسرائیل به غزه چگونه رقم خواهد خورد؟ - طبقه کارگر باید به عقب نشینی ایدئولوژیک - سیاسی خود  پایان دهد! نفی تحلیل طبقاتی در مسأله زن، توسط زنان خرده بورژوا - شعر  24.09.1402
 کمون شماره۲۹ اوضاع کنونی بین‌المللی، ایران و وظائف ما - خیانت چین به ملت فلسطین از ماهیت امپریالیستی‌اش سرچشمه میگیرد.       ویژه غزه  24.08.1402
 کمون شماره ۲۸ خود فروختگان را وسیعاً افشا کنیم -اطلاعیه شمار ۵ در مورد مردم فلسطین - اطلاعیه شماه ۴ در مورد پناهندگان افغانستانی - مهار یادمان جنبش ۱۴۰۱، اقتصادی - مهار یادمان جنبش ۱۴۰۱، نقد سیاسی - مهار یادمان ۱۴۰۱، نقد معیشت کارگران - مهار یادمان ۱۴۰۱، نقد شرایط بین المللی - تحریف تروتسکیستی رویدادهای تاریخی - شعر در دور دست باغ برهنه چکاوکی.  23.07.1402
 کمون شماره ۲۷ سالگرد قتل عمد دولتی مهسا امینی و درس‌هائی از جنبش شهریور ۱۴۰۱ - بر مارکسیسم لم ندهیم - ایران به کجا میرود - دو انحراف در راه تشکیل حزب کمونیست راستین ایران - جنبش کمونیستی و تدارک جهانی سرمایه‌داری علیه انقلاب در ایران - تحریف تروتسکیستی رویدادهای تاریخی - شعر: آه اگر آزادی سرودی میخواند.   24.06.1402
 کمون شماره ۲۶ گسترش فقر در ایران - اعدام و مارکسیسم - مکنده‌های اختاپوس چینی بر معادن افغانستان - تشدید فجایع زیست محیطی ۲ - وضعیت واقعی جهان امروز - تحریف تروتسکیستی رویدادهای تاریخی - شعر: زیر شب.    25.05.1402
 کمون شماره ۲۵ نقدی بر بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - کارکن، کارگر، پرولتر - پناهنده در جهان امپریالیستی و پناهندگان افغانی در ایران - تشدید فجایع زیست محیطی - آتش زدن قرآن، اقدامی فردی؟ یا توطئه امپریالیستی علیه انقلاب؟ - تحریف تروتسکیستی رویدادهای تاریخی - شعر: آه اگر آزادی سرودی میخواند.   24.04.1402
 کمون شماره ۲۴ انتقاد و انتقاد از خود کمونیستی ۲- فقط کف خیابان جواب نمیدهد، انقلاب باید کرد - همه مرتجعین جهان علیه جنبش کارگری ایران - انباشت بانکی در ایران، مکنده‌های داخلی و خارجی - سوسیالیسم/کمونیسم به چه معنی‌ست؟ - تحریف تروتسکیستی رویدادهای تاریخی - شعر: هنگامی که مسلسل به غشغشه افتد.   25.03.1402
 کمون شماره ۲۳ روند مبارزه ایدئولوژیک-سیاسی در درون طبقه کارگر ایران - اول ماه مه بر کارگران جهان مبارک باد - "همایش" دفاع از منشور حداقلی و تعلق طبقاتی آن - حجاب و عفاف در جمهوری اسلامی - آزمایشگاه‌‌های سلاح‌های بیولوژیک و شیمائی آمریکا در جهان - تحریف تروتسکیستی رویدادهای تاریخی - کیستی ای مهربانترین؟   25.02.1402
 کمون شماره ۲۲ انتقاد و انتقاد از خود کمونیستی - یاد رفیق اکبر زبردسا گرامی باد - جهان به انقلاب سوسیالیستی نزدیک میشود - نکاتی درباره اطلاعیه مهم شماره ۲ «کانون بازنشستگان ایران» - آلترناتیو سازی امپریالیست‌ها و خائنین وطنی -دتحریف تروتسکیستی رویدادهای تاریخی - شعر: انسان خداست.  26.01.1402
 کمون شماره ۲۱ مسموم کردن دختران دانشجو و دانش آموز، جنایت دولتی‌ست - هشا مارس ۲۰۲۳ و سیاست خرده بورژوازی - کنفرانس مونیخ - زلزله و سرمایه‌داری - نکاتی درباره منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران - تحریف تروتسکیستی رویدادهای تاریخی - شعر: گر بدین‌سان زیست باید پست   24.12.1401
 کمون شماره ۲۰ چین و معضل حزب رنجبران ایران - تشدید تضاد ابرقدرت‌ها در اوکراین، جنگ جهانی را نزدیک می‌سازد - مناسبات اعتصاب کارگری و انقلاب - مسأله ملی و رستاخیز ۱۴۰۱ در ایران - تحریف تروتسکیستی رویدادهای تاریخی - شعر: آخر بازی.   26.11.1401
 کمون شماره ۱۹ به مناسبت ۲۱ دسامبر، صدو جهل و سومین سالگرد تولد ژوزف استالین - لیبرالیسم در جنبش کمونیستی ایران - نقدی بر شعار "حکومت شورائی" سازمان فدائیان اقلیت - اعتصابات کارگران نفت ضربه‌ای قاطع به شریان هستی رژیم فاشیستی ایران - تحریف تروتسکیستی رویدادهای تاریخی - شعر: میان کتاب‌ها.   25.10.1401
 کمون شماره ۱۸ سر تا پای رژیم جمهوری اسلامی غرقه در خون مردم ایران است - آیا خیزش اخیر شهریور/آبان اخیر مردم ایران انقلاب است؟ - پشتیبانی ذاتی امپریالیست های غربی، چینی و روسی از رژیم فاشیستی ایران -قیام مسلحانه و آموزش‌هائی از خیزش شهریور تا آبان ۱۴۰۱ - نامه یک خواننده کمون از ایران - شعری از احمد شاملو.   24.09.1401
 کمون شماره ۱۷ مرحله انقلاب ایران سوسیالیستی است نه "دمکراتیک" - از تجارب تاریخی جنبش کمونیستی ایران بیاموزیم - درباره اصلی‌ترین شعار جنبش شهریور تا آبان ۱۴۰۱ -سیاست امپریالیست‌ها در قبال جنبش اجتماعی اخیر ایران - اشتراکات لومپن‌های سلطنت طلب با فاشیست‌های حاکم در ایران - شعر: بهتان.  24.08.1401
 کمون شماره ۱۶ ایران به کجا میرود، گزینه‌های پیش رو - نکاتی در مورد جنبش ماه‌های شهریور و مهر ۱۴۰۱ - نکاتی درباره ملاقات سران سه کشور روسیه، ترکیه و ایران - فمینیسم - رواج خرافات و اعدام در ایران - شعر: روزی ما دوباره کبوترهامان را پیدا خواهیم کرد.   17.07.1401
 کمون شماره ۱۵ مبارزه زنان، زندان و اعدام - شرایط مرگبار کارگران معادن ایران - افول ابرقدرت آمریکا و ریزش اعتبار دلار - جامعه در بحران انقلابی‌ست، چرا انقلاب نمیشود؟ - مبارزه جهت ازادی رضا شهابی و حسن سعیدی را تشدید کنیم - شعر: عشق.   24.06.1401
 کمون شماره ۱۴ معضل سیل اخیر در ایران، همان معضل متروپل است - رژیم درمانده در منگنه جنبش بازنشستگان - معضل آب در ایران - تحول در سازمان تولید بین‌المللی سرمایه‌داری قسمت آخر - تحریف تروتسکیستی رویدادهای تاریخی.   24.05.1401
 کمون شماره ۱۳ قرارداد استرداد مجرمین.... - مسأله حجاب و رژیم جمهوری اسلامی - تکیه‌گاه قشر نازک بورژوازی حاکم در ایران و رژیم‌اش در کجاست؟ - تحول در سازمان تولیدس بین‌المللی سرمایه‌داری - کودکان کار و رژیم سرمایه داری ایران - شعر: یاران ناشناخته‌ام.  24.04.1401
 کمون شماره ۱۲ از مبارزات مردم آبادان پشتیبانی کنیم! -رابطه گرانی در سطح بین‌المللی و گرانی در ایران - تحول در ساختار تولید بین‌المللی سرمایه‌داری - نامه رسیده از یک کارگر بازنشسته از ایران و نقد آن - شعر: هدیه.  14.03.1401
 کمون شماره ۱۱ گرامی باد روز اول ماه مه، روز جهانی طبقه کارگر - مبارزه طبقاتی درون جنبش کمونیستی و مبارزه جهت ایجاد وحدت بزرگ ضد سرمایه‌داری - اکراین: فعالیت پایدار علیه تهدید جنگ جهانی را شدت بخشیم - نامه یک رفیق کارگر - نامه‌ای از دور - شعر: گل صبح.  22.02.1401
 کمون شماره ۱۰ اطلاعیه شماره ۲، به رفقای عزیز MLPD - برقرار باد همبستگی پرولتاریای روسیه، ناتو و اوکراین علیه امپریالیسم و فاشیسم - معضل کودکان کار و طمع سرمایه‌داری - مقام زن در تاریخ - نامه یک رفیق کارگر و نقد کوتاهی بر آن - شعر: تیشه.   27.01.1400
 کمون شماره ۹ آمریکا و ناتو میبب اصلی بخران اوکراین - صحت تحلیل ما از روند "آلترناتیو" کارگری - برجام: برنامه جامع اقدام مشترک - نکاتی در مورد بنیادهای طبیعی زندگی بشر و نقش امپریالیست‌ها - شعری از بکتاش آبتین.  17.12.1400
 کمون شماره ۸ در جهت وحدت جنبش کمونیستی ایرتم برای ایجاد حزب کمونیست بکوشید - اوکراین در چنگال تضادهای امپریالستی - مبارزه معلمان و موضع جمهوری اسلامی نسبت  به دانش - هسته‌های نخفی کارگری را سازمان دهید - کارگران سکوت نمی‌کنند - سروده‌ای از خانم دکتر صدیقه وسقمی.    21.11.1400
 کمون شماره ۷ درباره انشعاب در حزب کمونیست ایران - سرمایه‌داری با ایجاد گرانی عصاره جان زحمتکشان را می‌مکد - قتل عمد بکتاش آبتین و پوسیدگی رژیم سرمایه - سوسیالیسم یا "آلترناتیو کارگری"؟ کدام یک؟ - جان جولیان آسانژ بنیان گذار سایت ویکی لیکس در خطر است - شعر: نه.  29.10.1400
 کمون شماره ۶ اعتراضات اصفهان، موجی از امواج ضد سرمایه‌داری - شدت مبارزه و قطب بندی جامعه - نظر یک رفیق کارگر در مورد “وضعیت جنبش کارگری بعد از ۵۷“   28.09.1400
 کمون شماره ۵ اندیشه‌های ضد کمونیستی استتار شده حسن حسام - شیوه تفکر - فقر - حزب -   26.08.1400
 کمون شماره ۴ خاور میانه و گام بعدی - اعدام و مبارزه طبقاتی - سحر محمدی: سی و هفت سال صدای من در انتظار پاسخ مادرم... - نکاتی درباره شعار “نان، کار، آزادی، اداره شورائی“ -    03.08.1400
 کمون شماره ۳ سوسیال امپریالیسم چین و مرتضی محیط مرتد - نکاتی درباره طبقه کارگر ایران - نکاتی در مورد حزب کمونیست - “اینجا جائی است نزدیک آخر دنیا“ - “طبقه پرولتاریا و حزب پرولتاریا“.  10.07.1400
 کمون شماره ۲ ویژه افغانستان: افغانستان به کجا میرود   11.06.1400
 کمون شماره ۱ درباره ما - افغانستان قربانی سیاست‌های امپریالیستی - اوضاع پر تنش بین‌المللی و وظائف ما - طبقه پرولتاریا و حزب پرولتاریا از استالین.

شیوه تفکر یک خرده بورژوا: غیبت کردن یکی از خصوصیات برجسته یک خرده بورژواست. او قادر است بنشینند و ده‌ها ساعت پشت سر یک نفر بد گوئی کنند ولی اگر کسی پشت سر او کمبودش را بیان کرد، تا ابد در ذهن‌اش از او انتقام می‌گیرد.