بیانیه “مجمع مادران پیشرو”

جمعی از مادران داغ دیده و فرزند از دست داده گرد هم آمده و “مجمع مادران پیشرو“ را بنیان نهاده‌ و در بیانیه‌ای تحت عنوان  “مدرسه مامن آزادی، علم و حقیقت است” چنین نوشته‌اند: «روزهای پرتلاطمی را از سر می گذرانیم. آن چه بر مهسا امینی عزیزمان رفت، قلب تمام کشور را به درد آورده است. نوجوانی که به دلیل قانون حجاب اجباری توسط گشت ارشاد بازداشت شده بود و جنازه اش تحویل پدر و مادرش شد. همسالان، همدردان و همه آنان که از این ستم آشکار خشمگین بودند، به فریاد آمده اند. پیداست که این خروش سر باز ایستادن ندارد. با گذشت یک ماه از آغاز اعتراضات سراسری در ایران ما هر روز شاهد تکثیر آن در مدارس و دانشگاه ها و خیابان هستیم. امروز دانش آموزانی که سالها مخاطب آموزشهای خرافی شما بودند، حجاب از سر بر میدارند وهمپای معترضین، ” زن ، زندگی، آزادی” را فریاد میزنند. لابد ویدیو دانش آموزان را دیده اید که در جواب بازجویی خیابانی نیروهای امنیتی با زیرکی وسرزندگی همیشگی شان خود را شاگرد مدرسه آزادی میدانند. شاگردانی که نامشان مهسا، نیکا وسارینا است.  این نسل بر هر آن چه پوسیده و غیرمنطقی است شوریده است. روح سرزندگی این نوجوانان، زندگی دوباره،  به باور و امید دمیده است.  و این امید به آیندۀ روشن است که دانش آموزان را در پرسش گری مصمم می کند. آن ها هیچ نمی خواهند جز آزادی!»

چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱
2.11.2022
 

شیوه تفکر یک خرده بورژوا: خرده بورژوا همیشه وظائف حزبیش را پس از ساعات شغل روزانه‌اش، رسیدگی کامل به زندگی خصوصی‌اش و حل زمان میهمانی و یا گردش آخر هفته با خانواده و یا دوستانس، انجام میدهد. البته اگر برایش وقتی بماند.