اطلاعیه برگزاری کنفرانس نیروهای چپ و کمونیست کردستان
کنفرانس نیروهای چپ و کمونیست کردستان در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۲ و ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۱ برابر با ۳ و ۴ دسامبر ۲۰۲۲ در شهر استکهلم سوئد برگزار گردید. این کنفرانس با حضور بیش از ۱۲۰ نفر همزمان به شکل حضوری و آنلاین برگزار شد. کنفرانس با سرود انترناسیونال شروع و بدنبال یک دقیقه سکوت به یاد همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم و همه جانباختگان خیزش انقلابی جاری آغاز گردید. 
جنبش چپ و سوسیالیستی در جامعه کردستان به یمن دهها سال مبارزه و فداکاری فعالین و رهبران این جنبش و نقش سازمانگرانه و هدایت گرانه فعالین جنبشهای اعتراضی و حق طلب، معتبرترین و موثرترین جنبش اجتماعی در کردستان است. 
موضوع و هدف اصلی این کنفرانس بررسی شرایط انقلابی جاری در کردستان و تلاش برای پاسخ دادن به نیازهای این جنبش بود. همکاری متحدانه و قدرتمند قطب چپ کردستان برای پاسخ به نیازهای این جنبش امری مبرم و ضروری بود. 
این کنفرانس اقدامی برای آغاز رسمی فعالیت مشترک کمونیستها و چپها و آزادیخواهان کردستان بود که باشرکت جمع وسیعی از آنها بعلاوه کومه له (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) و کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری- حکمتیست و کارزار پشتیبانی از کارگران ایران به عنوان عضو ناظر برگزار گردید. 
در این کنفرانس علاوه بر بررسی اوضاع سیاسی کنونی و وظایف احزاب و فعالین چپ در کردستان، اقدامات عملی برای گسترش و نهادینه کردن همکاری و همراهی همه کمونیستها و چپها و همه آزادیخواهان کردستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در این مورد اتخاذ گردید.
کنفرانس تصمیم گرفت فعالیتهای خود را تحت عنوان "شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان" پیش ببرد. شورا برای هماهنگی و پیشبرد وظایف خود تا مجمع عمومی بعدی یک هیئت هشت نفره را انتخاب کرد. اعضای این هیئت عبارتند از: صدیقه محمدی، پرشنگ بهرامی، مریم مصطفی سلطانی، الهام صالح نیا، ابراهیم رستمی، خسرو بوکانی، صالح سرداری و محمد آسنگران 
کنفرانس هیئت هماهنگی را موظف کرد ضمن اعلام رسمی این شورا از طریق صدور اطلاعیه پایانی کنفرانس و پیامی خطاب به فعالین و پیشروان جنبش انقلابی کنونی در کردستان، در اسرع وقت پلاتفرم شورای همکاری... را تدوین و منتشر کند.
ما از همکاری همه فعالین چپ و کمونیست و آزادیخواه کردستان و همه نیروهای سیاسی که خود را با جهت گیری های این کنفرانس و پلاتفرم آن همسو می بینند استقبال می کنیم. ما همه فعالین چپ و کمونیست و آزادیخواه کردستان را به همکاری با این شورا فرامیخوانیم.
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی
زنده باد حاکمیت شوراهای مردم
شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست کردستان 
۱۴ آذر ۱۴۰۱ برابر با پنجم دسامبر ۲۰۲۲

شیوه تفکر یک خرده بورژوا: غیبت کردن یکی از خصوصیات برجسته یک خرده بورژواست. او قادر است بنشینند و ده‌ها ساعت پشت سر یک نفر بد گوئی کنند ولی اگر کسی پشت سر او کمبودش را بیان کرد، تا ابد در ذهن‌اش از او انتقام می‌گیرد.