بیانیۀ نویسندگان و مترجمان: به اعدام‌های شوم پایان دهید!

"حاکمیتی که شهامت گوش سپردن به صدای معترضان را ندارد، حاکمیتی که جرات ندارد به مردم مجال ابراز عقیده و نظر بدهد، حاکمیتی که فقدان مشروعیت خویش را با توسل به تهدید و ارعاب و اعدام لاپوشانی می‌کند، خیلی زود نظاره‌گر فروریختن پایه‌های قدرت خویش خواهد بود".
داریوش آشوری، یرواند آبراهامیان، فرهاد نعمانی، مراد فرهادپور، محسن یلفانی، کاظم کردوانی، ناصر زراعتی و صدها تن دیگر از فعالان فرهنگی این بیانیه را امضا کرده‌اند.
نویسندگان بیانیه رژیم اسلامی را حکومتی شکست‌خورده توصیف می‌کنند که "در داخل و خارج فقط از جنگ و خونریزی و سرکوب تغذیه می‌کند"؛ حکومتی که برای خاموش کردن صدای معترضان بار دیگر به "خشن‌ترین حربه‌ای که در اختیار دارد روی آورده است: اعدام زندانیان سیاسی"...
آنان می‌نویسند که یگانه دستاورد این رژیم "بیش از چهل سال استبداد دینی و سوء‌استفاده ابزاری از باورهای مردم" و "فقر و فساد، غارت و بی‌عدالتی" بوده است.
نویسندگان بیانیه با یادآوری اعدام سریع و بدون محاکمۀ عادلانۀ محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد می‌افزایند که این جنایات "این سوال را در افکار عمومی جامعه مطرح کرد که قاتل صدها معترض بی‌گناه و کودکانی که از سوی حکومت در سه ماه گذشته جان خود را از دست داده‌اند چه کسانی‌اند و کی قرار است محاکمه شوند؟"
در پایان بیانیه آمده است: "ما امضاکنندگان این بیانیه نیز مخالفت خود را با اعدام، این قتل سازمان‌یافته حکومتی، اعلام کرده و همراه با مردم آزادیخواه و برابری‌طلب ایران خواستار پایان هر چه سریع‌تر این روند شوم هستیم".
18/12/2022
 

شیوه تفکر یک خرده بورژوا: خرده بورژوا همیشه وظائف حزبیش را پس از ساعات شغل روزانه‌اش، رسیدگی کامل به زندگی خصوصی‌اش و حل زمان میهمانی و یا گردش آخر هفته با خانواده و یا دوستانس، انجام میدهد. البته اگر برایش وقتی بماند.