فهرست شعارها جنبش شهریور تا آبان ۱۴۰۱
آبانْ ماه خونه، سید علی سرنگونه
آخوند عبا رو گذاشته؛ اسلحه‌شو برداشته
آذربایجان اُیاق دی، کردستانا دایاق دی (آذربایجان بیدار است، پناه کردستان است)
آره انقلاب ترس داره؛ آره این دفعه فرق داره!
آزادلیق، عدالت، ملّی حکومت (آزادی، عدالت، حکومت ملی)
آزادی اندیشه، از پنجره نمی‌شه!
آهای آهای سرکوب‌گرا! ما می‌مونیم و شماها
آهای آهای نشسته‌ها! مهسای بعدی از شماست
آی دیپلماتِ تروریست! اینجا دیگه جای تو نیست!
از شوش تا کردستان، جانم فدای ایران
از کردستان تا تبریز، صبر ما شده لبریز
از کردستان تا تهران، خونین تمام ایران
از کردستان تا تهران، ستم علیه زنان
اگه با هم یکی نشیم، یکی یکی تموم می‌شیم
اگه باهم یکی نشیم، یکی یکی کشته می‌شیم
امسال سال خونه، سیدعلی سرنگونه۰
اوین شده دانشگاه، تهران شده بازداشتگاه
ای رهبر آزاده! قبرت شده آماده
ایران شده غرقِ خون؛ ارتش شده خفه‌قون
ایرانی بسه دیگه، غیرتتو نشون بده
ایرانی! داد بزن، حقت رو فریاد بزن
ایرانیا غرق خون، استادامون خفه‌خون
این آخرین پیامه، هدفْ خود نظامه
این اعتراض نیست، این انقلاب است
این نقشه‌ها تکراریه، داعش خودِ سپاهیه
این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت
با اینکه دوریم از وطن، پشت شماییم هم‌وطن!
با خون ما نوشتید، ما مهسا رو نکشتیم!
باتون نبر با خودت؛ جاش می‌کنن تو خودت
باقالی پلو با گردن، بسیجی‌ها رو کردن
باقالی پلو نداشتیم، برات ساندیس گذاشتیم
بسیجی بی‌شرف! ساندیس شرف نمی‌شه
بسیجی بی‌شرف! گیر می‌افتی ته خط
بسیجی بی‌غیرت! داعش ما شمایی
بسیجی جیره‌خور! آخرشه، خوب بخور
بسیجی ساندیس‌خور! بشین زمین، گُه نخور
بسیجی کثافت! کیرم تو اون قیافه‌ات!
بسیجی و سپاهی، داعش ما شمایی
بسیجی! برو گم شو
بسیجی! داعشی! پیوندتان مبارک
بسیجی دروغگو! کارت دانشجویی‌ت کو؟
به آبان سلام، به پایان سلام
به مادرم بگویید، دیگر دختر ندارد
بهش نگید اعتراض، اسمش شده انقلاب۰
بیز اُلمیه حاضیروخ، بابکین سربازیوخ (حاضر به مُردَن هستیم، سربازِ بابک هستیم)
بیکاری، بیگاری، حجاب زنْ اجباری
بی‌شرف! بی‌شرف!
بی‌غیرتا نشستن، هشتادیا تو حبسن
بی‌غیرت‌ها نشستن، فنی‌هامون تو حبسن
پویا، ژینا، سارینا؛ انتقام، انتقام
تا آخوند کفن نشود، این وطنْ وطن نشود
تا حرف حق رو گفتیم، صدای تیر شنُفتیم!
تجاوز توی زندان، اینم بود توی قرآن؟!
تجاوز، جنایت، لعنت بر این ولایت۰
توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه
توپ تانک فشفشه، خامنه‌ای کس‌کشه
توپ تانک مسلسل، دیگر اثر ندارد؛ به مادرم بگویید، دیگر دختر ندارد
توپ تانک نفربر، هر سه تو کون رهبر
جمهوری اسلامی، نمی‌خوایْم نمی‌خوایم
چهار دهه جنایت، ننگ بر این ولایت
چهلمِ مهسا شده، کمر نظام تا شده
حجاب زورْ زورکی، نمی‌خوایْم نمی‌خوایم
حزب فقط حزب علی (شعار نیروهای حکومتی) / (در پاسخ:) کس ننه‌ت سیدعلی۸
حسینْ حسین شعارتون، جنایت افتخارتون!
حکومت اسلامی، نمی‌خواهیم نمی‌خواهیم
حکومت ضد زن، نمی‌خوایْم نمی‌خوایم
حیدر حیدر شعارتون، جنایت افتخارتون!
خونی که در رگ ماست خوراک رهبر ماست
خامنه‌ای تسلیم شو
خامنه‌ای حیا کن، مملکتو رها کن
خامنه‌ای خمینی دیگره، این یکی از اون یکی کسکش‌تره۰
خامنه‌ای ضحاک! می‌کِشیمت زیر خاک
خامنه‌ای قاتله، حکومتش باطله
خامنه‌ای یزید شده، یزیدْ روسفید شده
خونین تمام ایران، از کردستان تا تهران
دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد
دانشجوآ دستبند به ‌دست؛ خلافکارا باتون به ‌دست!
دایه! دایه! وقت جنگه!
دریدند و دریدند، شریف رو به خون کشیدند!
دویدم و دویدم، بسیجی رو گاییدم!
دیکتاتور رفتنی‌ست، آبان ادامه دارد
رضاشاه! روحت شاد
رضاشاه! می‌میریم، مملکتو می‌گیریم۰
رهایی، حق ماست؛ قدرت ما جمع ماست
زن، زندگی، آزادی؛ مَرد، میهن، آبادی
ژن، ژیان، ئازادی
سبزی پلو با ماهی، کس ننه‌ت سپاهی
سبزی پلو با ماهی، لعنت به تو سپاهی
سپاه جنایت می‌کنه، رهبر حمایت می‌کنه!
سخنگوی حکومت! برو گمشو
سقز تنها نیست، سنندج پشتیبانش است
سکوتِ تو سلاح می‌شه؛ سید علی وحشی‌تر می‌شه!
سکوتِ تو فشنگ می‌شه؛ سپاهی سرکش‌تر می‌شه!
سلیبریتیِ خوش غیرت؛ سکوت به این جنایت؟!
سید علی بی‌بتّه! هولت می‌دیم تو بشکه
سیستم فاسد نمی‌خوایْم، مهمون قاتل نمی‌خوایم
شاهچراغ خون شده، دست نظام رو شده (مرتبط با حمله به حرم شاه‌چراغ)
شاهچراغ، رکس دیگه است، اینم یه نیرنگ دیگه است
عدالت، آزادی، نه به حجاب اجباری
فکر نکنی یه روزه، قرار ما هر روزه
فکر نکنید امروزه، قرار ما هر روزه
قسم به خون مهسا، ایران می‌گردد آزاد
قسم به خون یاران، ایران می‌گردد آزاد
قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان
کردستان، کردستان، چشم و چراغ ایران
کوشتن له سه‌ر ڕووسه‌ری، تا بۆ کهٔ قۆڕ به‌سه‌ری (به فارسی: کشتن برای روسری، تا کِی چنین خاک‌برسَری)
گشت ارشاد بهانه است، اصل نظام نشانه است
گشت ارشاد بهانه است، هدف اصل نظام است
گشت ارشاد، گشت کشتار!
ما از ایران نمی‌ریم، ایران رو پس می‌گیریم۰
ما همه مهسا هستیم، بجنگ تا بجنگیم
مجتبی خامنه‌ای! بمیری، رهبری رو نبینی۰
محاکمه، همین روزاس؛ سید علی، دنبال سوراخ!
مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر حکومت بچه‌کش
مرگ بر خامنه‌ای
مرگ بر دیکتاتور
مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر
مقنعه رو سوزوندیمش، سرکوب‌گَرو پوکوندیمش
مهسا امینی! روحت شاد
می‌جنگیم می‌میریم، ایران رو پس می‌گیریم
می‌کُشم می‌کشم، هر آن که خواهرم کشت
مَرد، میهن، آبادی
مُحصّلا رو بردن؛ جنازه‌شو آوردن!
ننگ ما ننگ ما، پلیس الدنگ ما
ننگ ما ننگ ما، رهبر الدنگ ما
نه آخوند، نه ملا، کیرم تو آیت‌الله (در دانشگاه امیرکبیر، آبان)
نه این وری، نه اون وری، کیرم تو بیت رهبری
نه روسری، نه توسری، آزادی و برابری
نه شاه‌چیام نه شیخ‌چی، میللت‌چی‌ام میللت‌چی یعنی: نه طرفدار شاه هستم، نه شیخ، طرفدار ملتم
نه شیخ می‌خوایْم نه ملا، لعنت به آیت‌الله
نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران
نتَم شده تری‌جی،، کس ننه‌ت بسیجی!
وای به روزی که مسلح شویم!
هر یک نفر کشته شه، هزار نفر پشتشه
بهش نگین اعتراض اسمش شده انقلاب
این دیگه اعتراض نیست، شروع انقلابه
 

شیوه تفکر یک خرده بورژوا: خرده بورژوا همیشه وظائف حزبیش را پس از ساعات شغل روزانه‌اش، رسیدگی کامل به زندگی خصوصی‌اش و حل زمان میهمانی و یا گردش آخر هفته با خانواده و یا دوستانس، انجام میدهد. البته اگر برایش وقتی بماند.