نامه جمعی از زنان هفت تپه

با سلام به همکاران زن و مرد در هفت تپه و به همه خانواده ها در هفت تپه و شوش و سایر شهرهای خوزستان و کشور. میخواستیم سکوت بشکنیم و چند کلامی درد دل کنیم و درخواستی کنیم.

در ایران از کودکی تضاد جنسیتی را به ما تحمیل کردند، مدارس را تفکیک کردند و نگذاشتند ما به افراد اجتماعی به عنوان انسان نگاه کنیم بلکه باید به عنوان جنس مخالف که باید از آن دور بود نگاه میکردیم. از نه سالگی به حجاب اجباری وادار شدیم. مثل ربات به ما برنامه دادند و ما باید اجرا میکردیم. آزادی را از زنان و دختران گرفتند که آگاه نباشند و فرزندان اگاه تحویل جامعه ندن. در محیط کار هم ما همیشه باید از همکارانمان دوری کنیم و آنها از ما. دقیقا کاری میکنند که خانواده های ما هرچند وقت یکبار بگویند ان محیط برای کار تو مناسب نیست. کاری کردند که همکار با همکار بیگانه باشه. من چرا باید نگاه جنسی به همکارم داشته باشم؟ همکارم چرا باید نگاه جنسی به من داشته باشد؟ ما همه انسان هستیم. هر انسانی خودش انتخاب میکند که با کدام فرد رابط بیشتر داشته باشد و یا مثلا با چه کسی زندگی کند. ما نیاز به کسی نداریم برای ما تصمیم گیری کند. ما خودمان میتوانیم از خودمان محافظت کنیم و نیاز نداریم با قوانین و عرف و دستورات و باورهایشان ما را محافظت کنند و ما را محدود کنند. ما بدون این قوانین و باورها میتوانیم به انسانی ترین شکل ممکن در کنار هم زندگی و کار کنیم. جامعه را مریض کردید با نگاه مریض خودتان. اگر شما نگاه مریض و ضد زن به همه دارید مشکل خودتان است بروید یک جایی یا خودتان را درمان کنید یا حداقل انقدر اعتماد به نفس اضافی نداشته باشید که فکر کنید میتوانید ما را به مسیر درست زندگی رهنمایی کنید.

ما به عنوان کارگران زن هر روز بیشتر از دیروز میفهمیم که چه ستم هایی بر ما میشود. از همکاران مرد که معترض هستند و نگاه انسانی دارند و دوست دارند جامعه ای انسانی برای خودشان، خواهر و مادر و همسر و فرزندان شان ایجاد شود که همگی به صورت انسانی و اخلاقی و سالم و شاداب و آزاد زندگی کنند میخواهیم که بیایید برای حمایت از این جنبش سراسری و برای دیگر حقوق انسانی و اجتماعی و سیاسی از دست رفته و همینطور برای تمام فقر و فلاکت و محرومیت اقتصادی و استثماری که بر ما تحمیل کرده اند مثل سیب زمینی نباشیم و دست به کاری بزنیم. آیا شما به این ستم و ظلم و مصیبت هایی که بر مردم خوزستان چه زن و چه مرد میشود مشکلی ندارید؟ مطمئنم که مشکل دارید. 
چه خوب گفت آن هم استانی عزیزمان، آن شیر زن عرب در ویدئو که این اعتراضات ضد حجاب نیست؛ ضد زور است. ضد این است که نه به زور از سر کسی حجاب برداشته شود و نه به زور حجاب سر کسی شود. این اعتراضات برای مشکلات معیشتی و اقتصادی همه ما هم هست. این اعتراضات برای همه حقوق از دست رفته همه ماست. 

تماس با کانال: kargare7tapeh@

سه شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۱

11.10.2022

 

شیوه تفکر یک خرده بورژوا: خرده بورژوا همیشه وظائف حزبیش را پس از ساعات شغل روزانه‌اش، رسیدگی کامل به زندگی خصوصی‌اش و حل زمان میهمانی و یا گردش آخر هفته با خانواده و یا دوستانس، انجام میدهد. البته اگر برایش وقتی بماند.