بیانیه تعداد از تشکلات کارگران ساختمانی لرستان علیه امنیتی کردن مطالبات کارگران

همچنانکه دوستان بزرگوارمان مطلعند اخیرا دستگاه امنیتی شهرستان کامیاران هیت مدیره انجمن کارگران ساختمانی ان شهرستان را احضار و در خصوص تشکیل کمپین اعتراضی به وضعیت اسف بار کارگران بی بضاعت ساختمانی در شرایط بحران کرونا از انها توضیح خواسته و چند ساعتی هم بازداشت شده اند. نگاه امنیتی به مشکلات جامعه کارگری ، محدودیت سازی فعالیت نهادهای مردمی و تشکلات کارگری ، بی توجهی به جایگاه و نقش گروههای اجتماعی با خواستگاهای متفاوت و بی توجهی دولت نسبت به مشکلات کارگران ساختمانی و خیلی موارد دیگر سبب ساز این نوع برخوردهاست .
پیگیری مطالبات صنفی حق است علی رغم انکه در قانون اساسی برای ان جایگاه ویژه ای درنظر گرفته شده ، یکی از ارکان رشد یافتگی یک جامعه مدرن متمدن و ارمانگرا بدور از خشونت می باشد. شعار قرنطینه بدون معیشت یعنی گرسنگی ، یک خواسته و یک شعار کاملا صنفی و در راستای پرهیز از خشونت و تجمع و اعتراضات خودجوش و جلوگیری از سو استفاده بعضیها از کم و کاستیها ی صورت گرفته و بی شک جای تقدیر است. انعکاس مشکلات جامعه کارگری از طریق انجمنها به قدرت حاکمه بوسیله نامه نگاری و بیانیه و کانالهای ارتباط جمعی فضای مجازی در چهارچوب و اسلوب قانونی خود روندی است که عادی و به شرط عدم اخلال در نظم و منافع عمومی قانونی و توجیه پذیر. انجمنها به عنوان نماینده کارگران و استادکاران ساختمانی موظفند طبق اساسنامه کم و کاستیهای این طبقه را بدور از رویکرد سیاسی برجسته وبدان رسیدگی کنند. اراده و نیت حرکت انجمن کارگران کامیاران، انسانی و در راستای متوجه ساختن نهادهای مربوطه به وضعیت نامناسب کارگران فصلی صورت گرفته و هیچ سو نیت خاص سیاسی در آن وجود ندارد.
ما انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان ضمن خواستار تجدید نظردر برخورد ارگانهای امنیتی با تشکلات کارگری هم افزایی و درک متقابل و همچنین تغییر در رویکرد و نگاه امنیتی به فعالیت صنفی را ضروری می دانیم. محدودیت سازی در ازادی رسانه و بیان واندیشه در واقع به معنی سلب ابتدایی ترین حقوق انسانی و سرپوش نهادن به معضلات جامعه و توسعه فساد و فقر و جلوگیری از رشد یافتگی فرهنگی و اجتماعی و بر خلاف قانون اساسی است .ما انجمنهای صنفی کارگران واستاد کاران ساختمانی استان کردستان به عنوان تشکلاتی مستقل ضمن تاکید بر استمرار استقلال فعالیت صنفی در حوزه صنعت ساختمان و چهارچوپ اساسنامه خواستار تعامل و گفتمانی مبتنی بر هم فزایی و همکاری و بستر سازی جهت رفع نگاها و نگرانیهای دستگاههای امنیتی بر فضای جامعه کارگری استان کردستان هستیم وهمچنین از اقدامات قانونی وپیگیریهای صنفی انجمن کامیاران حمایت می کنیم.

🔹️کانون انجمن های کارگران ساختمانی کردستان
🔹️انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بانه
🔹️انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سرواباد
🔹️انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی سقز
🔹انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان دیواندره
🔹️انجمن صنفی کارگران ساختمانی دهگلان
🔹️انجمن صنفی کارگران ساختمانی قروه

3.4.2022