بیانیه اسماعیل بخشی

این دیگر اعتراض و سرکوب نیست. این رسما جنگ است. جنگ

دختر بیست ساله را وسط خیابان به رگبار بستند. کار از فراخوان دادن گذشته است. هر کس ذره‌ای انسانیت و شرافت در خود احساس می‌کند باید انتخاب کند، کجا بایستد.

25.9.2022