قطعنامه پایانی تجمع سراسری بازنشستگان

یکشنبه ۲۴ بهمن ماه

بار دگر همچون همۀ یکشنبه های اعتراضی، طبق فراخوان ۳۱ تشکل مستقل ، ما بازنشستگان در مقابل مجلس، میدان بهارستان و همزمان در دیگر شهرها مقابل سازمان تامین اجتماعی برای دستیابی به تمام مطالباتی که از سال ۹۹ پیگیر بودیم دست به تجمع اعتراضی سراسری زده ایم….

ما بازنشستگان در مقابل حقوق پایمال شده ، سختی های روزافزون معیشت و یغماگریهای دولت ها از صندوق ، چاره ای نداریم تا زمانی که تمامی مطالباتمان تحقق نیابد به این تجمعات همواره در سراسر کشور ادامه دهیم .

این حق مسلم ماست که پس از سی سال کار و زحمت و پرداخت بموقع حق بیمه مستمر و مالیات، اکنون از آسایش و آرامش و یک زندگی مناسب برخوردار باشیم . در حقیقت این حرف آخر ما بازنشستگان است.
چنین جنبش معیشتی _ اجتماعی قدرتمندی که طی سالهای اخیر خیابانها را از آن خود کرده است ، توان آنرا دارد که مطالبات خود را به دولت و مجلس تحمیل کند ، دولت مجلسی که در راستای خدمت به منافع کلان سرمایه داران، موجبات کوچکتر شدن سفره بازنشستگان و تضییع حقوق آنان را رقم می زنند.

مطالبات مهم و بر زمین مانده ی ما بازنشستگان در ۱۰ بند عبارتند از:

۱-کوتاه شدن دست دولت از صندوق های بازنشستگی و نظارت ، بازرسی و کنترل نمایندگان مستقل بازنشستگان بر صندوق ها

۲-پرداخت بدهی های به روز شده دولت به صندوق سازمان تامین اجتماعی

۳-اجرای همسان‌سازی کامل حقوق

۴-تعیین حقوق مطابق با هزینه های واقعی زندگی و افزایش آن طبق ماده ۹۶ متناسب با نرخ واقعی تورم

۵-اجرای ماده ۱۱۱ (مستمری از کارافتادگی و بازماندگان نباید از حداقل مزد کارگر کمتر باشد).

۶-توقف طرح دوفوریتی حذف ماده ۵۰ تامین اجتماعی علیه منافع کارگران و بازنشستگان

۷- اجرای ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی در مورد ارائه همه خدمات درمانی بشکل رایگان‌و لغو قراردادها با شرکتهای بیمه ای که هدفی بجز غارت اموال بازنشستگان ندارند.

۸- پرداخت عیدی کارگری معادل دو ماه حقوق به بازنشستگان

۹- احتساب سابقه ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور همچون سابقه استحقاقی در متناسب سازی حقوق سال ۹۹ بازنشستگان و پرداخت معوقۀ آن.

۱۰-آزادی بی قید و شرط همه فعالین از جمله کارگر بازنشسته آقای اسماعیل گرامی .

ما بازنشستگان اعلام می داریم که کاسه صبرمان از این همه بیداد ، بی توجهی و شکاف طبقاتی لبریز شده و قصد باز ایستادن و انفعال در این شرایط جهنمی را نداریم و برای برون رفت از این فلاکت روزافزون تا حصول نتیجه، همصدا و منسجم علیه این تبعیض ویرانگر فریاد خواهیم زد.

تشکل های مستقل بازنشستگان کشور

بهمن ۲۴, ۱۴۰۰

13.2.2022

 

شیوه تفکر یک خرده بورژوا: خرده بورژوا همیشه وظائف حزبیش را پس از ساعات شغل روزانه‌اش، رسیدگی کامل به زندگی خصوصی‌اش و حل زمان میهمانی و یا گردش آخر هفته با خانواده و یا دوستانس، انجام میدهد. البته اگر برایش وقتی بماند.