آرشیو نشریه کمون و مقالات 
 کمون شماره ۲۱ مسموم کردن اختران دانشجو و دانس آموز، جنایت دولتی‌ست -هشت مارس ۲۰۲۳ و سیاست خرده بورژوازی - کنفرانس مونیخ - زلزله و سرمایه‌داری - نکاتی درباره منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران - تحریف تروتسکیستی رویدادهای تاریخی - گر بدین سان زیست باید پست شعر اثر شاملو  24.12.1401
 کمون شماره ۲۰ چین و معضل حزب رنجبران - مناسبات اعتصابات کارگری و انقلاب - تشدید تضادهای ابرقدرت‌ها در اوکراین، جنگ جهانی را نزدیک می‌سازد - مسأله ملی و رستاخیز ۱۴۰۱ در ایران - تحریف تروتسکیستی رویدادهای تاریخی - شعر آخر بازی 26.11.1401
 کمون شماره ۱۹ به مناسبت ۲۱ دسامبر، صد و چهل و سومین سال تولد ژوزف استالین - نقدی بر شعار "حکومت شورائی" سازمان فدائیان (اقلیت) - اعتصاب کارگران نفت ضربه‌ای قاطع به شریان هستی رژیم فاشیستی ایران - لیبرالیسم در جنبش کمونیستی - تحریف تروتسکیستی رویدادهای تاریخی - شعر "میان کتاب‌ها"  اثر شاملو  25.10.1401
 کمون شماره ۱۸ سراپای رژیم فاشیستی در ایران غرقه به خون مردم ایران است - آیا خیزش شهریور/آبان اخیر مردم ایران انقلاب است - پشتیبانی ذاتی امپریالیست‌های غربی، چینی و روسی از رژیم فاشیستی ایران - قیام مسلحانه و آموزه‌هائی از خیزش شهریور تا آبان ۱۴۰۱ - کشتار خیابانی، زندان و اعدام در ایران - نامه یک خواننده کمون از ایران - شعر اندیشیدن.  سروده احمد شاملو.  24.09.1401
 کمون شماره ۱۷ مرحله انقلاب ایران سوسیالیستی است، نه "دمکراتیک" - از تجارب تاریخی جنبش کمونیستی ایران بیاموزیم - درباره اصلی ترین شعارهای جنبش شهریور تا آبان ۱۴۰۱ - سیاست امپریالیستها در قبال جنبش اجتماعی اخیر ایران- اشتراکات لومپن‌های سلطنت طلب با فاشیست‌های حاکم در ایران - شعر بهتان> سروده احمد شاملو  23.08.1401
 کمون شماره ۱۶ ایران به کجا میرود، گزینه‌های پیش رو؟ - نکاتی در مورد جنبش ماه‌های شهریور و مهر ۱۴۰۱ - نکاتی در باره ملاقات سران سه کشور روسیه، ترکیه و ایران - فمینیسم - رواج خرافات و اعدام در ایران - روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد  17.07.1401
 کمون شماره ۱۵ مبارزه زنان، زندان و اعدام - شرایط مرگبار کارگران معادن ایران - افول ابرقدرت آمریکا و ریزش اعتبار دلار - جامعه در بحران انقلابی‌ست، چرا انقلاب نمی‌شود؟ - شعر عشق  اثر احمد شاملو  24.06.1401
 کمون شماره ۱۴ معضل سیل اخیر در ایران، همان معضل متروپل است - رژیم درمانده در منگنه جنبش بازنشستگان - معضل آب در ایران - تحول در سازمان بین‌المللی سرمایه داری (قسمت آخر) - شعر از مرگ...  24.05.1401
  کمون شماره ۱۳ قرارداد استرداد مجرمین بین ایران و بلژیک... - مسأله حجاب و رژیم جمهوری اسلامی - تکیه گاه قشر نازک بورژوازی حاکم در ایران و رژیم‌اش در کجاست؟ - تحول در سازمان تولید بین‌المللی سرمایه‌داری - کودکان کار و رژیم سرمایه‌داری ایران - شعر یاران ناشناخته‌ام 14.04.1401
  کمون شماره ۱۲ از مبارزات مردم آبادان پشتیبانی کنیم - رابطه گرانی در سطح بین‌المللی و گرانی در ایران - تحول در سازمان تولید بین‌المللی سرمایه - نامه رسیده از یک کارگر بازنشسته از ایران و نقد آن - شعر هدیه  14.04.1401
  کمون شماره ۱۱ گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی طبقه کارگر - مبارزه طبقاتی در جنبش کمونیستی - اوکراین: فعالیت پایدار علیه تهدید جنگ جهانی را شدت بخشیم (ترجمه) - نامه یک رفیق کارگر - نامه‌ای از دور - شعر گل صبح  22.02.1401
  کمون شماره ۱۰ همبستگی با MLPD - برقرار باد همبستگی پرولتاریای روسیه، ناتو و اوکراین علیه امپریالیسم و فاشیسم - معضل کودکان کار و طمع سرمایه‌داری - مقام زن در تاریخ - نامه یک رفیق کارگر و نقد آن - شعر تیشه  27.01.1401
  کمون شماره ۹ آمریکا و ناتو مسبب اصلی بحران اوکراین - صحت تحلیل ما از روند «آلترناتیو کارگری» - برجام: برنامه جامع اقدام مشترک - نکاتی در مورد بنیادهای طبیعی زندگی بشر و نقش امپریالیست‌ها - سعری از بکتاش آبتین  17.11.1400
  کمون شماره ۸ یادی از رفیق آیت گودرزی - در جهت وحدت جنبش کمونیستی و ایجاد حزب کمونیست بکوشیم - اوکراین در چنگال تضادهای امپریالیستی - مبارزه معلمان و موضع جمهوری اسلامی نسبت به دانش - هسته‌های مخفی کارگری را سازمان دهید! - کارگران سکوت نمیکنند - شعری از خانم صدیقه وسمقی  21.11.1400
  کمون شماره ۷ درباره انشعاب در حزب کمونیست ایران - سرمایه با ایجاد گرانی عصاره جان زحمتکشان را می‌مکد - قتل عمد بکتاش آبتین... - سوسیالیسم یا «آلترناتوی کارگری»؟ کدام یک؟ - جان جولیان آسانژ در خطر است - شعری از ایران  29.10.1400
  کمون شماره ۶ اعتراضات اصفهان، موجی از امواج ضد سرمایه‌داری - شدت مبارزه و قطب بندی جامعه - وضعیت جنبش کارگری بعد از ۵۷ -   28.09.1400
  کمون شماره ۵ اندیشه‌های ضد کمونیستی استتار شده‌ی حسن حسام - شیوه تفکر - فقر - حزب:  از ژوزف  استالین   26.08.1400
  کمون شماره ۴ خاورمیانه و گام بعدی - اعدام و مبارزه طبقاتی - سحر محمدی: سی و هفت سال صدای من... - نکاتی درباره شعار «نان، کار، آزادی، اداره شورائی»   03.08.1400
  کمون شماره ۳ سوسیال امپریالیسم چین و مرتضی محیط مرتد - نکاتی درباره طبقه کارگر - نکاتی درباره حزب کمونیست - یانجا جائی است نزدیک به آخر دنیا  10.07.1400
  کمون شماره ۲ ویژه‌ی افغانستان  11.06.1400
  کمون شماره ۱ درباره ما - افغانستان، قربانی سیاست‌های امپریالیستی - اوظاع پر تنش بین‌المللی و ایران و وظائف ما - طبقه پرولتاریا و حزب پرولتاریا    01.02.1400
 

شیوه تفکر یک خرده بورژوا: خرده بورژوا برای هر اقدامی منافع خود را محور قرار میدهد. اگر در جنبش انقلابی شرکت می‌کند، برای این است که از جنبش به صورت ابزاری برای رسیدن به مقام و پول استفاده کند. خرده بورژوا برای رسیدن به پول و مقام روی نعش مادرش هم پا می‌گذارد و از روی آن رد می‌شود.